GRUNDARNA 
ToUCHPOINTS

Vicki Mayo och Dr. Serin

Vicki Mayo and Dr. Serin slog sig samman och grundade The Touchpoint Solution och började ihärdigt att arbeta för att BLAST-tekniken och TouchPoints skulle bli tillgängliga för omvärlden.

Om Dr. Amy Serin

Som ledande klinisk neuropsykolog, medgrundare och CSO, specialiserar sig Dr. Amy Serin på utvärdering, prevention, diagnos och behandling av mentala och beteendemässiga hjärnproblem. Under mer än tio år jobbade hon med terapi och konsultationer för militärorganisationer och internationella globala krishanterare, med målsättningen att behandla och eliminera posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta ledde till ett genombrott och en insikt om att en del av en framgångsrik PTSD-behandling kunde utföras utanför doktorsmottagningen, och därmed lindra stress närsomhelst – vilken resulterade i utvecklingen av TouchPoints.

Om Vicki Mayo

Vicki Mayo är en serie-entreprenör, medgrundare och CEO. Vid 14-års ålder etablerade hon sin första framgångsrika verksamhet och sålde den vid 17-års ålder. Hon har etablerat verksamheter inom finans-, teknik och restaurant- & hotellbranschen. Mayo arbetar passionerat som domstolsutsedd advokat för fosterbarn och med att skapa program såsom Keys to Success för att underlätta övergången ut från fosterhemmet. Hon ser det som sitt personliga uppdrag att skapa positiv förändring i människors liv.